воскресенье, 19 октября 2014 г.

Аддзысьӧм...

     30 во сайын, ёртъяслӧн кӧлысь дырйи, аддзысисны Эля ныв да Коля зон. Менам бать-мам. Луздорса зон локтӧма Толя ёртыслӧн кӧлысь вылӧ бура ылысянь, Порубсянь. Карын ёртъяс ӧтлаын велӧдчӧмаӧсь да, топыда ёртасьӧмаӧсь. Кыдз он лок чолӧмавны ёрттӧ ыджыд лоӧмторйӧн? Эля том гозъякӧд важысянь тӧдса, ыджыдвидзса школаӧ ӧтлаын котралӧмаӧсь.
     Эля уска зонтӧ пыр-пыр торйӧдӧма зон чукӧрысь. А Коляыд то ӧти нылӧс посводзӧ тӧдмасьны петкӧдӧма, то мӧдӧс. А Эля дорӧдз черед дыр абу воӧма. Коркӧ тай матыстчӧма жӧ уска зонмыд мича ныв дорӧ да сэсся абу и вешйӧма дінсьыс. Пӧттӧдз гажӧдчӧмаӧсь-йӧктӧмаӧсь рытывбыд.
     Мӧд луннас сиктса клубӧ ставӧн локтӧмаӧсь. Сӧмын мыйлакӧ том зон бара зэв дыр Эля дінӧ эз кут матыстчыны. Мый и лоӧма такӧд? - мӧвпалӧма ныв. Вӧлӧмкӧ, аслыспӧлӧс нимтӧ Коляыд вунӧдӧма да яндысьӧма матыстчыны. Кыдз и шыасян? Ёртыслысь юалӧма да сӧмын сэки и матыстчӧма. Сэсянь абу и торйӧдчылӧмаӧсь.
     Во мысти кӧлысь ворсӧмаӧсь. Коля вуджис овны Ыджыдвиддзӧ, сиктсаяс пыдди пуктісны шань да зіль мужичӧйӧс. Сэсся гозъялӧн Алёна ныв чужӧма. Во мысти Ваньӧ пи. А бӧрынджык нин Кристина да Полина нылукъяс. Шудаа олісны гозъя. Керка лэптісны, сэсся мӧдӧс. Мӧскӧс видзисны, сэсся кӧзаясӧс. Уджыд тырмыліс, и радлуныд тшӧтш. Эля да Коля. Визув ань да зумыд зон.
     Енмыс ӧтлаӧдӧма 30 во сайын... Ӧта-мӧд дорысь орӧдны позьтӧмтор. Ӧти сьӧлӧм... Помасьлытӧм муслун.
 
  

Комментариев нет:

Отправить комментарий