вторник, 23 сентября 2014 г.

Машина

     Кӧч тӧлысь 14ʼ лунӧ ми зэв кыпыда ветлім бӧрйыны республикалысь юралысьнымӧс! Пачпорт серти ола Ыджыдвиддзын да, сиктын и петалі школаӧдз. Асывнас петі, а йӧзыс бура уна нин чукӧрмӧма. Бӧрйи, кодӧс колӧ... Петігӧн вичмис "выль машина вылӧ лача сетысь календар". Некор эськӧ нинӧм оз усь, но мӧвпышті ас кежам - а друг да таво верма ижъявны выль машинаӧн? Машина право абу эськӧ да. Нывъёртъяс юасьӧны - мыйла он велӧдчы? А пола мыйкӧ, стӧча тӧда, мый медводдза столбас и люкася)). 
     Ыджыд мамкӧд петалім бӧрйысьнытӧ да, воча воысь Геньӧ чож шмонитіс на - ме пӧ Густяӧс бӧръя! А ыджыд мам шуӧ - менӧ ыджыд кабалаад абу гижӧмаӧсь пӧ да... Ачым пӧ гижа - водзӧ шмонитӧ мужичӧй.
     Тадз пачпорт костын календара ветлі вежонысь дырджык, а талун мам звӧнитліс - шуда машинаыд пӧ Нёбдінӧ усьӧма. А шуда мортлы жӧ и усьӧма. Мужичӧйыд пӧ муртса на воӧма Нёбдінӧ овны карысь, керка ньӧбӧма, кӧч тӧлысь нёльӧд лунӧ пропишитчӧма сиктад, а 14-нас бӧрйысьнытӧ и мунӧма - сылы и уси выль журъялысьыд. Но медъя, шуа, сылы сідзкӧ и колӧма машинаыд карсяньыд сиктӧдз журъявнытӧ)).
     Со тадз овлӧ! Он тӧд, кӧн да кор усяс шудыд! Выль олысьыдлы сиктад овмӧдчӧмысь тай и козьналӧмаӧсь "зарни ёкмыльтӧ")).

Комментариев нет:

Отправить комментарий